Motie : Motie van het lid Aartsen over afspraken over het actief begeleiden van nieuwkomers naar werk of een leerwerktraject in tekortsectoren

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Thierry Aartsen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

32824-386 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 april 2023, over Inburgering en integratie

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

32824-381 Plan van aanpak 'statushouders aan het werk'

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

29544-1174 Aanvullende maatregelen aanpak arbeidsmarktkrapte

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

36200-VI-104 Appreciatie van moties, ingediend tijdens het wetgevingsoverleg van 14 november 2022, over het begotingsonderdeel migratie

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Tweeminutendebat Inburgering en integratie (CD 6/7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:44

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:45

Inburgering en integratie - LET OP tijdstip gewijzigd

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Extra procedurevergadering commissie SZW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Arbeidsmarktbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25