Statenpassage

Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Van der Molen c.s. over realisatie van het treintraject Eindhoven-Heerlen (t.v.v. 35925-A-84)

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  H. van der Molen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  F.B. Minhas, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

29984-1072 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 1 november 2022, over Hoofdrailnetconcessie: reizigers, toegankelijkheid en decentralisatie

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een commissiedebat

29984-1073 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 1 november 2022, over Hoofdrailnetconcessie: algemene sturing en internationale aspecten

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een commissiedebat

29984-1074 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 1 november 2022, over Hoofdrailnetconcessie: algemene sturing en internationale aspecten (voortzetting)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

36200-A-9 Bestuurlijke Overleggen MIRT 9, 10 en 11 november 2022, voortgang MIRT, moties en toezeggingen MIRT

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om beantwoording feitelijke vragen uiterlijk 21 oktober naar de Kamer te sturen

Indiener J. Rijkers, griffier

Lijst van vragen

Lijst van vragen inzake het programma van Eisen voorgenomen concessie Hoofdrailnet (Kamerstuk 29984-1003)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

29984-1002 Voorstel marktordening internationale verbindingen per 2025

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

29984-1003 Programma van Eisen voorgenomen concessie Hoofdrailnet

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Programma van eisen voor de nieuwe hoofdrailnetconcessie

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

algemene sturing en internationale aspecten

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

reizigers, toegankelijkheid en decentralisatie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 19:30

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30