Motie : Motie van het lid Koerhuis over een plan voor de walstroominfrastructuur voor het koeltransport

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31305-438 Plan van aanpak voor de verduurzaming van geconditioneerd transport

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

31305-414 Voortgang duurzaam vervoer en toelichting aanvullende klimaatmaatregelen mobiliteitssector

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

30175-449 Voortgang zero-emissiezones

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een schriftelijk overleg

22112-3683 Verslag van een schriftelijk overleg over fiche: Verordening herziening Europese emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (Kamerstuk 22112-3634)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

35334-252 Drie TNO-rapporten over stikstof uitstoot wegverkeer en mobiele machines

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

EU-voorstel

EU-voorstel: Verordening CO2 emissies vrachtwagens en bussen COM (2023) 88

Indiener Europese Commissie, Organisatie

Brief regering

30175-420 Milieuzones en zero-emissiezones voor voertuigen

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Duurzaam vervoer

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:25

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Duurzaam vervoer

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25