Motie : Motie van de leden Thijssen en Van der Lee over financiële steun voor de wederopbouw van Oekraïne voor het overgrote deel uit additionele middelen financieren

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Joris Thijssen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Tom van der Lee, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36045-171 Steun Oekraïne in 2024

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie

Brief regering

36045-166 Nederlandse steun aan Oekraïne

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

36307-3 Toelichting op de wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2023 (Incidentele suppletoire begroting) (Kamerstuk 36307)

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie AIV-advies 'De Oekraïne-oorlog als geopolitieke tijdschok' (Kamerstuk 36045-132)

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Brief regering

36045-134 Steun Oekraïne 2023

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

36045-132 Kabinetsreactie AIV-advies 'De Oekraïne-oorlog als geopolitieke tijdschok'

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

36045-117 Verslag schriftelijk overleg over onder meer de Stand van zaken hulp, herstel en wederopbouw Oekraïne (Kamerstuk 36045, nr. 113).

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan min. BuHa-OS - inbreng schriftelijk overleg stand van zaken hulp, herstel en wederopbouw Oekraïne d.d. 13-10-2022

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken hulp, herstel en wederopbouw Oekraïne (Kamerstuk 36045-113)

Indiener J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

36045-116 Financiële steun Oekraïne

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan min. BuHa-OS - verzoek inzet en verslag donorconferentie Berlijn

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Brief regering

36045-113 Stand van zaken hulp, herstel en wederopbouw Oekraïne

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Activiteiten

Tweeminutendebat Herstel en wederopbouw Oekraïne (CD 7/7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:55

Stand van zaken hulp, herstel en wederopbouw Oekraïne

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Raad Buitenlandse Zaken

Commissiedebat
Tijd activiteit: 19:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:14

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Raad Buitenlandse Zaken d.d. 23 oktober 2023

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:59