Motie : Motie van de leden Den Haan en Kuzu over beter inzetten op de preventieve opsporing van beroertes

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    N.L. den Haan, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32793-704 Uitkomsten van gesprekken met het veld, Gezondheidsraad en ZonMw in het kader van de moties over beroertepreventie

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

33578-95 Versterking van de eerste lijn

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Tweeminutendebat Medische preventie / Verslavingszorg/drugspreventie (CD 7/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:25

STEMMINGEN (over alle onderwerpen van tot en met 6 juli 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:02

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:04

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Eerstelijnszorg

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:44

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Leefstijlpreventie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 11:00