Motie : Motie van het lid Sneller c.s. over slimmere straffen uitwerken in de aangekondigde plannen voor de oplossing van de financiële problemen bij DJI

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Joost Sneller, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    R.W. Knops, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Mirjam Bikker, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29279-811 Straffen op maat: Verkenning doorontwikkeling sanctiestelsel en sanctietoepassing

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

29279-808 WODC-onderzoek korte vrijheidsstraffen

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

29279-797 5e Voortgangsbrief Recht doen, kansen bieden

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

24587-858 Voorgenomen maatregelen financierbaarheid Dienst Justitiële Inrichtingen

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

24587-856 Uitgangspunten maatregelen financierbaarheid Dienst Justitiële Inrichtingen

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Activiteiten

Tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs (CD 15/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:45

Gevangeniswezen en tbs

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Gevangeniswezen en tbs

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Strafrechtelijke onderwerpen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00