Motie : Motie van het lid Kops over het advies van de Mijnraad volgen om de gasopslagen maximaal te vullen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Alexander Kops, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29023-349 Gasopslagen

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-33-947 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Energieraad op 26 juli 2022 (Kamerstuk 21501-33-946)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het noodplan 'Save Gas for a Safe Winter' van de Europese Commissie

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

29023-337 Ontwikkelingen Nord Stream 1 (NS1) pijpleiding

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Activiteiten

Tweeminutendebat (Internationale) Gasmarkt/Leveringszekerheid (CD 9/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:55

STEMMINGEN (over alle onderwerpen van tot en met 6 juli 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:02

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Gasmarkt en Leveringszekerheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:30

Energieraad (informeel) d.d. 12 oktober 2022

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:44