Motie : Motie van het lid Tjeerd de Groot over gebiedsprogramma's beoordelen op waterbeschikbaarheid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een notaoverleg

27625-623 Verslag van een notaoverleg, gehouden op 27 maart 2023, over Water en Bodem sturend

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Lijst van vragen

Lijst van vragen inzake Water en Bodem sturend (Kamerstuk 27625-592)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

27625-592 Water en Bodem sturend

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

27625-590 Stand van zaken van enkele ontwikkelingen en over de invulling van een aantal moties en toezeggingen op het gebied van water

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Tweeminutendebat Water (CD 7/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Water

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Water en Bodem sturend

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Water en Bodem sturend

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05