Motie : Motie van de leden Amhaouch en Van Strien over een actieve strategie ten aanzien van nieuwe innovatieve ontwikkelingen in batterijtechnologie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Amhaouch, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    P.J.T. van Strien, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31209-249 Voortgang strategische aanpak batterijen 2023

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Tweeminutendebat Innovatie (CD 25/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Circulaire economie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00