Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van de leden Van Ginneken en Ellian over een werkgroep die de doorwerking van meerouderschap in overige wet- en regelgeving inventariseert en nauwkeurig uiteenzet (t.v.v. 33836-70)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Ulysse Ellian, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33836-85 Stand van zaken plan en planning uitwerking meerouderschap en -gezag

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Verslag van een commissiedebat

33836-82 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 maart 2023, over Personen- en familierecht

Indiener H. Kat, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

33836-78 Verzamelbrief Personen- en Familierecht

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

33836-77 Toezeggingen gedaan tijdens het commissiedebat Personen- en Familierecht van 24 maart 2022, over ouderverstoting, het WODC-onderzoek naar eenvoudige adoptie, aanpak en beoogde planning meerouderschap en de gezamenlijke plaatsing van broers en zussen bij uithuisplaatsing

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Personen- en familierecht

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Personen- en familierecht

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30