Statenpassage

Motie : Motie van de leden Van Nispen en Azarkan over het Juridisch Loket compenseren zodat het beltarief kan worden afgeschaft

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31753-262 Zevende voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Activiteiten

Tweeminutendebat Gesubsidieerde rechtsbijstand (d.d. CD 20/4)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:14