Statenpassage

Motie : Motie van het lid Peters over een stappenplan voor hervorming van de jeugdbeschermingsketen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    René Peters, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31839-876 Verbetering van de jeugdbeschermingsketen

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Activiteiten

Debat over problemen met uithuisplaatsingen van kinderen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 12:01

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over het systeem van de jeugdbeschermingsketen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00