Motie : Motie van de leden Tjeerd de Groot en Boswijk over een onafhankelijke registratie van het gebruik van gewasbescherming

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Derk Boswijk, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-32-1518 Verslag van een schriftelijk overleg over de resterende vragen commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 20 maart 2023

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verslag van een schriftelijk overleg

22112-3498 Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (Kamerstuk 22112-3472)

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Lijst van vragen

Lijst van vragen over moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming (Kamerstuk 27858-569)

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

27858-569 Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Tweeminutendebat Landbouw, klimaat en voedsel (CD d.d. 30/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Gewasbeschermingsmiddelen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

STEMMINGEN (over alle onderwerpen van tot en met 6 juli 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:02

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50

Tweeminutendebat Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (22112, nr. 3481)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15