Motie : Motie van het lid Van der Plas over het wegnemen van belemmeringen in wetgeving om insecten als veevoer te gebruiken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid