Motie : Motie van het lid Bontenbal c.s. over onderzoeken welke plaats construction stored carbon kan spelen in het beleid voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Henri Bontenbal, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    F. Boulakjar, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32852-265 Normering circulair bouwen en standaardisatie uitvraag duurzame woningbouw

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

32852-223 Beleidsagenda normeren en stimuleren circulair bouwen

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Verslag van een schriftelijk overleg

28325-238 Verslag van een schriftelijk overleg over bouwregelgeving (o.a. Kamerstuk 28325-237)

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:16

Tweeminutendebat Bouwregelgeving (28325-238)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:10

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Circulair bouwen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30