Statenpassage

Motie : Motie van de leden Van Ginneken en Kröger over het CROW opdracht geven om gebiedsinrichtingskenmerken uit te werken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29398-1057 Inrichtingskenmerken GOW30, een nieuw wegtype binnen de bebouwde kom

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

29398-1024 Reactie op verzoek commissie over informatie betreft gebiedsontsluitingsweg 30 km/h (GOW30)

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Tweeminutendebat Verkeersveiligheid (CD d.d. 02/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Verkeersveiligheid en wegen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:45

Verkeersveiligheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00