Motie : Motie van het lid Kröger over analyseren of energiecoöperaties en burgerinitiatieven in de huidige SDE++-systematiek nadelen ondervinden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

31239-376 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. verloop openstelling SDE++ 2022 (Kamerstuk 31239-368)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

31239-367 Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2023

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Activiteiten

Tweeminutendebat SDE ++ (CD d.d. 24/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2023 en Verloop openstelling SDE++ 2022

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00