Motie : Motie van de leden Van Haga en Leijten over het niet indirect verplichten van het gebruik van de eID

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.R. van Haga, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-33-1042 Uitkomsten trilogen EDI - akkoord Europese Digitale Identiteit (revisie eIDAS-verordening)

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

21501-33-990 Telecomraad 6 december: Europese Digitale Identiteit

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag van een schriftelijk overleg

26643-944 Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit

Indiener R.J. Kamminga, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken

Brief regering

21501-33-982 Geannoteerde agenda voor de formele Telecomraad van 6 december 2022

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

26643-940 Werkagenda "Waardengedreven Digitaliseren"

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

26643-914 Voortgangsrapportage domein Toegang

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Tweeminutendebat Digitale overheid, datagebruik en algoritmen, digitale identiteit (CD d.d. 22/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Toegang, toezicht en eisen inlogmiddelen onder de Wet digitale overheid (Wdo)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Telecomraad (Formeel) d.d. 6 december 2022

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Tweeminutendebat Telecomraad 6 december 2022 (CD 30/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:46

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00