Motie : Motie van het lid Van Baarle c.s. over wettelijk borgen dat gebruik van de digital wallet te allen tijde vrijwillig is

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Stephan van Baarle, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Barbara Kathmann, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-33-990 Telecomraad 6 december: Europese Digitale Identiteit

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag van een schriftelijk overleg

26643-944 Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit

Indiener R.J. Kamminga, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken

Brief regering

21501-33-982 Geannoteerde agenda voor de formele Telecomraad van 6 december 2022

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Verslag van een schriftelijk overleg

22112-3543 Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Mededeling een digitaal decennium voor kinderen en jongeren (Kamerstuk 22112-3454)

Indiener R.J. Kamminga, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken

Brief regering

26643-940 Werkagenda "Waardengedreven Digitaliseren"

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Tweeminutendebat Digitale overheid, datagebruik en algoritmen, digitale identiteit (CD d.d. 22/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:52

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Telecomraad (Formeel) d.d. 6 december 2022

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Tweeminutendebat Telecomraad 6 december 2022 (CD 30/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:46

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40