Motie : Motie van het lid Amhaouch c.s. over een Europees herstelprogramma gericht op het herstel en de wederopbouw van Oekraïne

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  M. Amhaouch, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Kati Piri, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Tom van der Lee, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een notaoverleg

21501-20-2020 Verslag van een notaoverleg, gehouden op 25 januari 2024, over de Buitengewone Europese Raad d.d. 1 februari 2024

Indiener L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Brief regering

21501-20-2018 Verslag van de Buitengewone Europese Raad van 1 februari 2024

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 11 en 12 februari 2024 (21501-04-267)

Indiener J. Thijssen, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan min. BuHa-OS - Inbreng SO informele RBZ/Ontwikkelingssamenwerking van 11 en 12 februari 2024

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Brief regering

21501-04-267 Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 11 en 12 februari 2024

Indiener G.E.W. van Leeuwen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

21501-20-2007 Geannoteerde agenda buitengewone Europese Raad van 1 februari 2024

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

36045-171 Steun Oekraïne in 2024

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda aan voor de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 21 november 2023 (Kamerstuk 21501-04-264)

Indiener J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan min. BuHa-OS - Inbreng schriftelijk overleg formele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking 21 november 2023

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Brief regering

21501-04-264 Geannoteerde agenda aan voor de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 21 november 2023

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-02-2740 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 24 oktober 2023 (Kamerstuk 21501-02-2718) en het verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 27 en 28 september 2023 (Kamerstuk 21501-02-2717)

Indiener L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

22112-3780 Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Herziening verordening Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027

Indiener L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag schriftelijk overleg over het Fiche: Herziening verordening Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027

Indiener L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Brief regering

22112-3758 Fiche: Voorstel verordening instelling Oekraïne-faciliteit

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3757 Fiche: Herziening verordening Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-02-2700 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 10 juli 2023 (Kamerstuk 21501-02-2690)

Indiener L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Brief regering

36307-3 Toelichting op de wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2023 (Incidentele suppletoire begroting) (Kamerstuk 36307)

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie AIV-advies 'De Oekraïne-oorlog als geopolitieke tijdschok' (Kamerstuk 36045-132)

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Brief regering

36045-134 Steun Oekraïne 2023

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

36045-132 Kabinetsreactie AIV-advies 'De Oekraïne-oorlog als geopolitieke tijdschok'

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

36045-118 Reactie op verzoek commissie over het verslag wederopbouwconferentie Oekraïne Berlijn

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verslag van een commissiedebat

36045-106 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 juli 2022, over herstel en wederopbouw Oekraïne

Indiener J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

36045-105 Stand van zaken Oekraïne

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

36045-92 Kabinetsappreciatie mededeling 'Ukraine Relief and Reconstruction'

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-02-2487 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 12 april 2022

Indiener L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Brief regering

36045-88 Wederopbouw Oekraïne

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

19637-2857 Opvang ontheemden uit Oekraïne

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Verslag van een schriftelijk overleg

26234-265 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de inzet van de Wereldbank voorjaarsvergadering 2022

Indiener J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

21501-20-1796 Verslag Europese Raad van 24 en 25 maart 2022 en NAVO-Top van 24 maart 2022

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Herstel en Wederopbouw Oekraïne

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Extra procedurevergadering commissie Europese Zaken (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Raad Algemene Zaken d.d. 19 september / Meerjarig Financieel Kader (MFK)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Debat over de Europese top van 21 en 22 maart 2024

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:06