Motie : Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over op korte termijn doorlichten van de sanctiewetgeving

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Tom van der Lee, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Roelien Kamminga, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Don Ceder, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Kati Piri, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Christine Teunissen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Marieke Koekkoek, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  M. Amhaouch, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

36200-V-96 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 juli 2023, over modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Buza- 1ste rappel verzoek om het wetsvoorstel eerder aan de Kamer te sturen

Indiener A.W. Westerhoff, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Buza - Verzoek Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel

Indiener A.W. Westerhoff, griffier

Brief regering

36045-120 Stand van zaken Sanctienaleving

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

36200-V-56 Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

36045-104 Stand van zaken Sanctienaleving en Handhaving

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

28676-396 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de NAVO ministeriële bijeenkomst op 6 en 7 april 2022 (Kamerstuk 28676-394)

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Tweeminutendebat NAVO (28676, nr. 394)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 19:47

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Raad Buitenlandse Zaken d.d. 12 december 2022 en Afghanistan

Commissiedebat
Tijd activiteit: 12:30

Modernisering sanctiewetgeving

Technische briefing
Tijd activiteit: 15:00

EU-sanctiegezant dhr. David O’Sullivan (digitaal)

Gesprek
Tijd activiteit: 14:30

Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45