Motie : Motie van het lid Grinwis c.s. over de maximale korting op basis van de herziene Eurovignetrichtlijn instellen voor zero-emissievoertuigen

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Habtamu de Hoop, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  H. van der Molen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31305-436 Derde voortgangsbrief invoering vrachtwagenheffing (stand van zaken najaar 2023)

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

31305-414 Voortgang duurzaam vervoer en toelichting aanvullende klimaatmaatregelen mobiliteitssector

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

31305-411 Effectstudies CO2-differentiatie vrachtwagenheffing en concept-meerjarenprogramma verduurzaming

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

31305-404 Tweede voortgang invoering vrachtwagenheffing (stand van zaken voorjaar 2023)

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

35925-XII-109 Uitgangspunten implementatie herziene Eurovignetrichtlijn in vrachtwagenheffing

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:15

Verkeersveiligheid en wegen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:44

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Begroting Infrastructuur en Waterstaat (36410-XII) 1TK

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:15

Begroting Infrastructuur en Waterstaat (36410-XII) antwoord 1e TK + rest

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25