Statenpassage

Motie : Motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over loterijen toestaan de huidige waarschuwende tekst te hanteren bij hun wervings- en reclameactiviteiten

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Lilian Helder, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

24557-193 Reactie op de uitvoering van de moties van de leden Van Nispen, Rudmer Heerema en Kathmann m.b.t. kansspelen

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Activiteiten

Interpellatie-Van Nispen over het niet uitvoeren van een aangenomen motie over een verbod op gokreclames

Plenair debat (interpellatiedebat)
Tijd activiteit: 14:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Kansspelen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45