Motie : Motie van het lid Boucke over een kopgroep in Europees verband om de invoering van de CO2-grensheffing zo veel mogelijk te versnellen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.M. Boucke, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

21501-07-1824 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 maart 2022, over Eurogroep/Ecofinraad

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

22112-3311 Stand van zaken Fit for 55-pakket

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Brief regering

21501-07-1819 Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 14 en 15 maart 2022

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Activiteiten

Tweeminutendebat Energieraad 24-25 januari 2022

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:31

Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Eurogroep/Ecofinraad

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:10

Procedurevergadering EZK (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:55

Fit-for-55-pakket

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:30

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00