Motie

Motie van het lid Van Ginneken c.s. over gedeeltelijk autonome wapensystemen betrekken bij de artikel 100-brief

Download Download

Indieners