Motie : Motie van het lid Omtzigt over een onderzoek naar de oorzaken van oversterfte

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 3 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

25295-2178 Nadere reactie op de aangenomen moties van het lid Joseph n.a.v. het plenaire debat over oversterfte

Indiener P.A. Dijkstra, minister voor Medische Zorg

Brief regering

25295-2168 Reactie op de aangenomen moties n.a.v. het plenaire debat over oversterfte

Indiener P.A. Dijkstra, minister voor Medische Zorg

Brief regering

25295-2105 Reactie op verzoek commissie over de brief van Dhr. M. inzake het rapport ‘Systematische literatuuranalyse en internationale vergelijking oversterfte’

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25295-2049 Reactie op verzoek commissie over adviezen en factsheets inzake het gebruik van data voor onderzoek naar de oorzaken van oversterfte

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Advies van andere adviesorganen

25295-2013 Reactie op de brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Autoriteit Persoonsgegevens inzake de juridische blokkades, mogelijkheden en onmogelijkheden voor het gebruik van data van het onderzoek naar de redenen en oorzaken van de oversterfte gedurende de coronapandemie in Nederland

Indiener Indiener/ondertekenaar n.v.t., Functie n.v.t.

Brief regering

25295-1944 Stand van zaken oversterfte onderzoek, datatoegang, afdoen correspondentie- en informatieverzoek en mensen met een kwetsbare gezondheid

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25295-1927 Verzamelbrief COVID-19

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25295-1886 Publicatie resultaten oversterfte onderzoek CBS en RIVM

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een schriftelijk overleg

25295-1884 Verslag van een schriftelijk overleg over ontwikkelingen rondom het coronavirus (o.a. Kamerstuk 25295-1842)

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25295-1869 Verzamelbrief COVID-19

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25295-1775 Stand van zakenbrief COVID-19

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken Covid-19 en 138e OMT advies

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

25295-1717 Stand van zaken Covid-19 en 138e OMT advies

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25295-1638 Stand van zaken covid-19

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25295-1621 Kabinetsappreciaties moties ingediend bij het coronadebat van 1 december 2021

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Debat over oversterfte

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit:

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04

Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15