Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Bouchallikh c.s. over aanvullende maatregelen om in 2030 aan de aangescherpte WHO-advieswaarden voor de luchtkwaliteit te voldoen (t.v.v. 30175-379)

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  K.B. Hagen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Habtamu de Hoop, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 122
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Tegen
JA21 3 Tegen
SGP 3 Voor
Volt 3 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie

Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Verzoek om beantwoording vragen V-100 over het thema Aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Olger van Dijk en Zeedijk naar aanleiding van het bericht 'Bijmengregels jagen Nederlandse kunststofindustrie naar buitenland' in Link Magazine, over het wetsvoorstel voor een Nationale Circulaire Plastic Norm

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

Wijziging en actualisatie convenant met The Ocean Cleanup

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Amendement

36036-12 Amendement van het lid Van Nispen 36036-12 over een voorhang voor de algemene maatregel van bestuur inzake een beperkte registratieplicht

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Brief regering

Geannoteerde agenda Milieuraad d.d. 17 juni 2024 te Luxemburg

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36351-(R2184)-8 Nota naar aanleiding van het verslag van de Staten van Curaçao

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

Landenbeleid Somalië en Burundi

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Brief regering

Rapport naar de voor- en nadelen van een publiek bekostigde onderwijsroute

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

Landenbeleid Ethiopië

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Brief regering

32761-301 Datalek Kadaster

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag van een commissiedebat

26643-1177 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 maart 2024, over duurzaamheid en digitalisering

Indiener B.C. Kathmann, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken

Brief regering

Verhouding scenario 3 Berenschot en huidige infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Brief regering

Beleidsreactie advies ‘Digitalisering van de zorg op de BES-eilanden’

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

31322-534 Toelichting op varianten eerste tranche ingroeipad kinderopvangtoeslag 2025

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake o.a. Onderzoek naar de perspectieven van ouders op kindregelingen (Kamerstuk 36410-XV-81)

Indiener L.W.E. (Léon) de Jong, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Motie

36560-5 Motie van het lid Van der Lee c.s.

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Kabinetsreactie op jaarverslag 2023 Raad voor de Rechtspraak

Indiener A.M. Brood, griffier

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36386-5 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener M. (Martin) Bosma, voorzitter van het Presidium

Brief regering

31936-1157 Cumulatie luchtvaartgeluid

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Motie

36560-8 Motie van het lid Sneller

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid

Motie

36560-9 Motie van het lid Van Hijum c.s.

Indiener Y.J. van Hijum, Tweede Kamerlid

Motie

36560-7 Motie van het lid Sneller

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid

Motie

36560-10 Motie van de leden Van Hijum en Inge van Dijk

Indiener Y.J. van Hijum, Tweede Kamerlid

Motie

36560-11 Motie van het lid Van Hijum

Indiener Y.J. van Hijum, Tweede Kamerlid

Motie

36560-12 Motie van het lid Inge van Dijk

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Brief regering

21501-32-1649 Impactanalyse ETS2 opt-in landbouw en visserij

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Motie

36560-6 Motie van het lid Van der Lee c.s.

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

36560-15 Motie van het lid Dijk

Indiener J.P. Dijk, Tweede Kamerlid

Brief regering

Afschrift van de brief aan de Nationale Ombudsman met de kabinetsreactie op het onderzoek ‘Hoe eerder, hoe beter’ naar vroegsignalering van schulden door gemeenten

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Motie

36560-13 Motie van het lid Vermeer c.s.

Indiener H. Vermeer, Tweede Kamerlid

Motie

36560-14 Motie van het lid Dijk

Indiener J.P. Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

36560-16 Motie van de leden Eerdmans en Flach

Indiener B.J. Eerdmans, Tweede Kamerlid

Brief regering

A-brief over het project ‘Baanrenovatie Vliegbasis Eindhoven en aanleg van de Oostrolbaan’

Indiener C.A. van der Maat, staatssecretaris van Defensie

Brief regering

Aanbesteding scanapparatuur Douane

Indiener A. (Aukje) de Vries, staatssecretaris van Financiën

Brief lid / fractie

Voorstel van het lid Maatoug (GL-PvdA) om het CPB te verzoeken een technische briefing te verzorgen over het rapport “Inkomens en belastingen aan de top”

Indiener S. Maatoug, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

Voorstel van de leden Maatoug (GL-PvdA) en Idsinga (NSC) om een schriftelijk overleg te voeren over de beantwoording van drie sets Kamervragen met betrekking tot belastingconstructies

Indiener S. Maatoug, Tweede Kamerlid

Bijlage

Bijlage vragen V-100 over de thema Coronabelastingschulden

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Brief commissie

Aan de minister en de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om beantwoording vragen V-100 over de thema’s Coronabelastingschulden en Voorspelbaar fiscaal beleid

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Bijlage

Vragen V-100 over thema Voorspelbaar fiscaal beleid

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Bijlage

Vragen V-100 over het thema Aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt

Indiener A.H.M. Weeber, griffier