Statenpassage

Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Bouchallikh c.s. over aanvullende maatregelen om in 2030 aan de aangescherpte WHO-advieswaarden voor de luchtkwaliteit te voldoen (t.v.v. 30175-379)

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  K.B. Hagen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Habtamu de Hoop, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 122
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Tegen
JA21 3 Tegen
SGP 3 Voor
Volt 3 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie VWS d.d. 20 december 2023

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Brief regering

Woo-invoeringstoets en eindrapportage Woo-pilots

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

Hertelling in opdracht van het centraal stembureau

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag van een schriftelijk overleg

Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang accreditatiekader NVAO (Kamerstuk 31288-1074)

Indiener Indiener/ondertekenaar volgt nog, Functie volgt nog

Brief regering

MKBA-werkwijzer ‘Kosten en baten van Justitie en Veiligheidsbeleid. Werkwijzer voor maatschappelijke kosten-batenanalyses’

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Lijst met EU-voorstellen

Lijst van nieuwe EU-voorstellen

Indiener A.E. van Vliet, EU-adviseur

Brief regering

Voortgangsrapportage Eén tegen eenzaamheid 2023

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

Onderzoeksrapport de kosten van levensonderhoud wezen en voortgang over de aanbevelingen van de wezenuitkering

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen