Motie

Motie van het lid Rutte over aanwijzen van de heer J.W. Remkes als informateur met als opdracht uitvoering te geven aan het advies in het verslag van informateur Hamer rekening houdend met in het verslag geschetste overwegingen

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 34
D66 24
CDA 15
ChristenUnie 5
Groep Van Haga 3
JA21 3
SGP 3
Volt 3
Fractie Den Haan 1
Tegen
PVV 17
PvdA 9
SP 9
GroenLinks 8
PvdD 6
FVD 5
DENK 3
BBB 1
BIJ1 1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.