Statenpassage

Motie : Motie van het lid Hijink over alle medisch specialisten in loondienst brengen

Download

Indieners

  • Indiener
    H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 88
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Voor
D66 24
PVV 17
SP 9
PvdA 9
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
FVD 5
DENK 3
Fractie Den Haan 1
BIJ1 1
Tegen
VVD 34
CDA 15
JA21 3
Volt 3
SGP 3
Groep Van Haga 3
BBB 1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31311-240 Zevende Voortgang uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige'

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg (CD d.d. 05/07)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Arbeidsmarktbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Zzp

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00