Statenpassage

Motie : Motie van de leden Van der Lee en Bontenbal over normering die de uitrol van hybride warmtepompen stimuleert

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 116
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Voor
VVD 34
D66 24
CDA 15
PvdA 9
SP 9
GroenLinks 8
ChristenUnie 5
Volt 3
SGP 3
DENK 3
BIJ1 1
BBB 1
Fractie Den Haan 1
Tegen
PVV 17
PvdD 6
FVD 5
Groep Van Haga 3
JA21 3

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

32813-1109 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 september 2022, over het Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

32813-1062 Actieplan hybride warmtepompen

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Brief regering

32813-1045 Normering hybride warmtepompen

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Brief regering

32813-904 Stimulering van de hybride warmtepomp

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

22112-3185 Fiche: Herziening Richtlijn hernieuwbare energie

Indiener Th.J.A.M. de Bruijn, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Debat over het Fit for 55-klimaatpakket van de Europese Commissie

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Klimaat en energie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04

Fit-for-55-pakket

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:52