Motie

Motie van het lid Bisschop over het voortouw nemen om de staatsschuld van EU-lidstaten op verantwoorde wijze te verlagen

Download Download

Indieners