Motie

Motie van het lid Teunissen over niet akkoord gaan met een nieuw GLB als het niet voldoet aan het klimaatakkoord van Parijs

Download Download

Indieners