Motie : Motie van de leden Koerhuis en Agnes Mulder over het voorlopig niet overstappen op het nieuwe model

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 125
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 34
PVV 17
CDA 14
SP 9
PvdA 9
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
FVD 5
DENK 3
Groep Van Haga 3
SGP 3
Volt 3
JA21 3
BIJ1 1
Fractie Den Haan 1
BBB 1
Tegen
D66 24

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

32847-928 Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken over de veranderingen op het gebied van woningtaxaties (Kamerstuk 32847-759)

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken over de veranderingen op het gebied van woningtaxaties (Kamerstuk 32847-759)

Indiener M. (Martin) Bosma, Tweede Kamerlid

Brief regering

32847-759 Stand van zaken over de veranderingen op het gebied van woningtaxaties

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving (CD d.d. 22/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Stand van zaken over de veranderingen op het gebied van woningtaxaties (32847-759)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00
Naar boven