Motie : Motie van de leden Van Raan en Leijten over voortaan de uitstoot door de bijstook van biomassa meten

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 77
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
PVV 17
PvdA 9
SP 9
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
FVD 5
Groep Van Haga 3
Volt 3
DENK 3
SGP 3
JA21 3
Fractie Den Haan 1
BIJ1 1
BBB 1
Tegen
VVD 34
D66 24
CDA 15

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

33118-207 Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende de wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving in verband met de actualisatie en aanscherping van de regels inzake industriële emissies (Kamerstuk 33118-202) en de reactie op de uitvoering van de motie van het lid Bruins c.s. over een milieuvergunning voor alle biomassacentrales (Kamerstuk 32813-872)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

35668-48 Toezegging uitvoering van de motie van de leden Van Raan en Leijten over voortaan de uitstoot door de bijstook van biomassa meten (Kamerstuk 35668-27)

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Verslag van een schriftelijk overleg

35668-47 Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot vergoeding van schade van exploitanten van kolencentrales in verband met de beperking van de CO2-emissie (Kamerstuk 35668-46)

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Brief regering

35668-45 Uitvoering van de motie van de leden Van Raan en Leijten over voortaan de uitstoot door de bijstook van biomassa meten (Kamerstuk 35668-27)

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Klimaat en energie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Klimaat en energie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering IenW (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Tweeminutendebat Aanscherping van de regels inzake industriële emissies (33 118, nr. 207)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45
Naar boven