Motie : Motie van de leden Klaver en Ploumen over uitspreken dat de rechtspositie van burgers versterkt moet worden

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 122
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 15 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
FVD 8 Tegen
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
DENK 3 Voor
JA21 3 Tegen
SGP 3 Voor
Volt 3 Voor
50PLUS 1 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om nadere toelichting inzake verankering hardheidsclausule in Invorderingswet 1990

Indiener M. Schukkink, griffier

Brief regering

31066-1209 Hardheidsclausules bij belastingen en invordering

Indiener A. de Vries, staatssecretaris van Financiën

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de invorderingsstrategieën Belastingdienst en Toeslagen (Kamerstuk 31066-1161)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

31066-1161 Invorderingsstrategieën Belastingdienst en Toeslagen

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

24515-619 Voortgang op toezeggingen herijking invorderingsstrategie en heroverweging Stroomlijnen Rood-Blauw

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

29515-461 Versterking en opvolger Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR)

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

35925-IX-22 Beleidsprioriteiten Staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Lijst van vragen en antwoorden

26643-803 Lijst van vragen en antwoorden over de kabinetsreactie op de notitie ICT-investeringen door de overheid (Kamerstuk 26643-794)

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Brief regering

31753-246 Verbetering vergoedingen voor rechtsbijstandverleners in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Verslag van een schriftelijk overleg

29515-458 Verslag van een schriftelijk overleg over het Jaarverslag 2020 Adviescollege Toetsing Regeldruk (Kamerstuk 29515-457)

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Brief regering

29279-663 Reactie op de motie van het lid Van Nispen over een plan om fors te investeren in de strafrechtketen (Kamerstuk 35564-14)

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Brief regering

31753-243 Vijfde voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Brief informateur

35788-24 Eindverslag van de informateur dhr. Tjeenk Willink over zijn informatiewerkzaamheden

Indiener H.D. Tjeenk Willink, informateur

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:14

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Beleidsprioriteiten van de bewindspersonen van het Ministerie van Financiën

Commissiedebat
Tijd activiteit: 19:00

Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering EZK (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04

Regeldruk

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:54

Gecombineerde strategische procedurevergadering van de commissies Financiën en Rijksuitgaven

Strategische procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Debat over de opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht'

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45