Motie (gewijzigd/nader)
Burgerinitiatief "EHBO in het onderwijs"

Gewijzigde motie van het lid Michon-Derkzen c.s. over het overbrengen van EHBO-kennis en -vaardigheden in het middelbaar onderwijs (35565-2)

Download Download

Ondertekenaars