Motie (gewijzigd/nader)
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Gewijzigde motie van het lid Bisschop c.s. over bij de handhaving van het fosfaatrechtenstelsel recht doen aan de juridische situatie van knelgevallen (t.v.v. 33835-189)

Download Download

Ondertekenaars