Motie

Motie van het lid Westerveld c.s. over afzien van herindicaties van toelaatbaarheidsverklaringen

Download Download

Indieners