Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Van Esch c.s. over geen nieuwe subsidies voor houtige biomassa (t.v.v. 30175-360)

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  E.M. van Esch, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  L. van Raan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  M.F. Sienot, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  C. Laçin, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 117
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Tegen
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Krol 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32813-1039 Beleidsinzet biogrondstoffen

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Brief regering

31239-342 Openstelling SDE++ 2022

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Verslag van een schriftelijk overleg

33118-207 Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende de wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving in verband met de actualisatie en aanscherping van de regels inzake industriële emissies (Kamerstuk 33118-202) en de reactie op de uitvoering van de motie van het lid Bruins c.s. over een milieuvergunning voor alle biomassacentrales (Kamerstuk 32813-872)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

31239-336 Houtige biomassa in de SDE++

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Brief commissie aan bewindspersoon

Rappel toegezegde reactie op het rapport Wood pellet damage van SOMO

Indiener D.S. Nava, griffier

Brief regering

32813-812 Afschrift van de brief van de voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord t.a.v. houtige biogrondstoffen voor lagetemperatuurwarmte

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

35334-160 Voortgang aanpak stikstofproblematiek

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

32813-723 Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Van Esch c.s. over geen nieuwe subsidies voor houtige biomassa (Kamerstuk 30175-372)

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Verslag van een schriftelijk overleg

32813-682 Verslag van een schriftelijk overleg over klimaat en energie (o.a. Kamerstuk 32813-624)

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Aansluitend aan de Stemming: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Klimaat en energie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Klimaat en energie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Klimaat en energie (algemeen)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15