Motie : Motie van de leden Van Gerven en Bergkamp over het experiment bekostiging integrale geboortezorg verlengen tot 2023

Download

Indieners

  • Indiener
    H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    Vera Bergkamp, Kamerlid D66

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 78
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
D66 19
SP 14
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
50PLUS 3
FVD 2
Krol 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
VVD 32
PVV 20
CDA 19

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

32279-222 Verslag van een schriftelijk overleg over passende bekostiging voor integrale geboortezorg (Kamerstuk 32279-221)

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over passende bekostiging voor integrale geboortezorg (Kamerstuk 32279-221)

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

32279-221 Passende bekostiging voor integrale geboortezorg

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

32279-216 Rapportages passende bekostiging van integrale geboortezorg en perinatale sterftecijfers

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

29323-162 Uitvoering van de motie van de leden Van Gerven en Bergkamp over het experiment bekostiging integrale geboortezorg verlengen tot 2023

Indiener T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Brief regering

32279-213 Reactie op verzoek commissie over de petitie 'Behoud keuzevrijheid zwangeren en eerstelijns geboortezorg' door Stichting Geboortebeweging en Platform Noodalarm Geboortezorg

Indiener T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Activiteiten

VAO Zwangerschap en geboorte (AO d.d. 10/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:40

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:10

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Passende bekostiging voor integrale geboortezorg

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Tweeminutendebat Passende bekostiging integrale geboortezorg (32 279, nr. 222)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10
Naar boven