Brief regering

Afronding nahangprocedure Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

29-10-2020
34682-69Motie van de leden Dik-Faber en Van Eijs over een MER-plan adviseren

29-10-2020
34682-64Motie van het lid Bromet over de opslag van kernafval