Motie : Motie van het lid Ploumen c.s. over een deltaplan jeugd

Download

Indieners

 • Indiener
  E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  Rob Jetten, Kamerlid D66
 • Medeindiener
  Jesse Klaver, Kamerlid GroenLinks
 • Medeindiener
  E.M. van Esch, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  T. Kuzu, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  L. Sazias, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  K.H.D.M. Dijkhoff, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 149
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Krol 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35883-1 Herstel en Perspectief voor de Jeugd

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

31524-493 Gevolgen COVID-19-pandemie in mbo en ho

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31839-784 Actuele ontwikkelingen in het jeugdbeleid

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

35420-314 Het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal van 2021

Indiener S.A. Blok, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

25295-1179 Stand van zakenbrief COVID-19

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister VWS - overbrengen verzoek commissie om kabinetsreactie over omgaan met uitstel kritieke planbare zorg

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Brief regering

25295-1105 Stand van zakenbrief COVID-19

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief commissie

Verzoek van het lid Hijink (SP) om een reactie aan de minister van VWS te vragen op twee artikelen

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:00

Debat over het economisch steunpakket

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend aan de Stemming: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:39

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45