Statenpassage

Motie : Motie van het lid Smeulders c.s. over maximale inspanning dat het Binnenhofcomplex zo duurzaam mogelijk gerenoveerd wordt

Download

Indieners

 • Indiener
  P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  H. van der Molen, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  Sandra Beckerman, Kamerlid SP
 • Medeindiener
  G.J.P. van Otterloo, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 125
75Verplicht: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 32 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen
Krol 1 Niet deelgenomen
Van Kooten-Arissen 1 Niet deelgenomen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

34293-128 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de achtste voortgangsrapportage Binnenhof Renovatie (Kamerstuk 34293-127)

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

34293-126 Zevende voortgangsrapportage Binnenhof Renovatie

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Verslag van een commissiedebat

34293-124 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 november 2021, over Renovatie Binnenhof

Indiener M. (Martin) Bosma, Tweede Kamerlid

Brief regering

34293-122 Zesde rapportage project Renovatie Binnenhof

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

VAO Renovatie Binnenhof/tijdelijke huisvesting Tweede Kamer (AO d.d. 14/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Renovatie Binnenhof

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:04

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40