Motie (gewijzigd/nader)
Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee

Gewijzigde motie van het lid Van Aalst over de Nederlandse visserij geen duurzaamheidsverplichtingen opleggen (t.v.v. 33450-95)

Download Download

Ondertekenaars