Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over het strafbaar stellen van homogenezings- of conversietherapie (t.v.v. 35570-XVI-137)

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Z. El Yassini, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  N. Özütok, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 141
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Tegen
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Tegen
FVD 2 Voor
Krol 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32637-649 Antwoorden op vragen commissie van de V-100 over de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief m.b.t. TEK

Indiener D.S. Beljaarts, minister van Economische Zaken

Schriftelijke vragen

De olieramp voor een Houthi-aanval op olietanker Chios Lion

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Brief regering

25295-2195 Besluit inzake Woo verzoek over de avondklok

Indiener D.M. van Weel, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

De analyse van de toekomstplannen van Tata Steel door CE Delft

Indiener I. Kostic, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Kindgesprekken van kinderen bij rechters, naar aanleiding van de podcast ‘Scheidszaken’ van het Jeugdjournaal

Indiener F.H. Bruyning, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het bericht “Bureaucratie binnen de Rijksoverheid uitgegroeid tot zeldzame proporties”

Indiener H. Bontenbal, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het bericht Talenten in klassieke muziek hard geraakt door nieuwe subsidieronde. ‘Het Jong Oranje van de muziek verdwijnt’

Indiener I. Rooderkerk, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Een voorgenomen volledige risicobeoordeling van LSD en MDMA

Indiener M.H. Bikker, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het onteigenen van grond om een betere waterkwaliteit te bereiken

Indiener C.R. Pierik, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Olympische sporters die moeite hebben met rondkomen

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

Verzoek van het lid Piri inzake een kabinetsreactie op de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof

Indiener K.P. Piri, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Nederland stuurt toch minister naar Hongarije’

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Vruchteloze strijd met ON! kost NPO tonnen aan externe advocaten’

Indiener C.R. van Zanten, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het stopzetten van het Programma Schoolmaaltijden

Indiener J.P. Dijk, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het artikel “Studenten vinden drugs gebruiken de normaalste zaak van de wereld”

Indiener D.E.M.C. (Daniëlle) Jansen, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek van het lid Piri inzake een kabinetsreactie op de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof

Indiener A.W. Westerhoff, griffier

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Bontenbal en Inge van Dijk over de kabinetsreactie op de invoeringstoets op de Wet open overheid (Woo)

Indiener J.J.M. Uitermark, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op op de vragen van het lid Ouwehand over ‘de politieke beloften die al decennia aan dieren worden gedaan, maar nooit zijn nagekomen’

Indiener F.M. Wiersma, minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Podt over het bericht ‘Bollenteelt levert mooie plaatjes op, maar overheid komt met verbod: ‘Risico voor drinkwater’’

Indiener F.M. Wiersma, minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Bontenbal over het bericht dat de nieuwe elektrische boiler bij de elektriciteitscentrale van Vattenfall in Diemen ongebruikt blijft vanwege de hoge netwerkkosten

Indiener S.T.M. Hermans, minister van Klimaat en Groene Groei

Verslag van een schriftelijk overleg

32317-885 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. Verslag JBZ-Raad 13 en 14 juni 2024 (Kamerstuk 32317-883) (algemeen).

Indiener M. van Nispen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Commerciële dierenartsketens zetten onderzoek naar hoge rekeningen naar hun hand’

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

De veroordeling van milieuactivisten in Cambodja

Indiener D.H. Hirsch, Tweede Kamerlid

Brief regering

34104-410 Reactie op verzoek commissie inzake brandbrief m.b.t. misstanden bij Fokus

Indiener V. Maeijer, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

31409-460 Onderzoek aanvullende kwalitatieve kaders Stookolie en ILT risicoanalyse

Indiener B. Madlener, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

29683-301 Nationale bestrijding IBR en BVD en enkele andere diergezondheids- onderwerpen

Indiener F.M. Wiersma, minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

Brief regering

32545-208 Verslag Financieel Stabiliteitscomité 5 juli 2024

Indiener E. Heinen, minister van Financiën

Brief regering

32761-306 Nieuwe tijdelijke werkwijze gebruik persoonsgegevens bij reorganisaties

Indiener R.P. Brekelmans, minister van Defensie

Brief regering

26643-1212 Computerstoring Crowdstrike

Indiener D.M. van Weel, minister van Justitie en Veiligheid

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-02-2923 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. Verslag Raad Buitenlandse Zaken 24 juni 2024 (Kamerstuk 21501-02-2917)

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Verslag van een commissiedebat

21501-02-2922 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 23 mei 2024, over Raad Buitenlandse Zaken d.d. 27 mei 2024 en Informele NAVO ministeriële van 30 en 31 mei 2024

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Verslag van een commissiedebat

31288-1150 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 april 2024, over Mentale gezondheid van jongeren en studenten

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het tekort aan sociaal advocaten

Indiener T.H.D. Struycken, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

De gevolgen van de uitzonderlijk natte weersomstandigheden voor boeren en tuinders

Indiener E.C. Vedder, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

De kosten van betaalrekeningen en rente op spaarrekeningen

Indiener A. (Aukje) de Vries, Tweede Kamerlid

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Kahraman over Hongaarse voorzitterschap Europese Raad

Indiener C.C.J. Veldkamp, minister van Buitenlandse Zaken

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Mutluer en De Hoop over onveiligheidsgevoelens van vrouwen in de openbare ruimte

Indiener D.M. van Weel, minister van Justitie en Veiligheid

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Westerveld over zelfstandig wonen met ADL hulp

Indiener V. Maeijer, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Bruyning over pleegzorg

Indiener T.H.D. Struycken, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Tielen over het bericht ‘Ziekenhuizen niet klaar voor toestroom van patiënten met meerdere ziekten’

Indiener M. Agema, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Krul over het bericht ‘Als model gelokt, voor de camera misbruikt’

Indiener D.M. van Weel, minister van Justitie en Veiligheid

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Houwelingen over politiek gemotiveerd geweld

Indiener D.M. van Weel, minister van Justitie en Veiligheid

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Ouwehand over de bescherming van dieren tegen stalbranden

Indiener F.M. Wiersma, minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Boon en Deen over een protest op 19 juni 2024 buiten de Tweede Kamer

Indiener D.M. van Weel, minister van Justitie en Veiligheid

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Krul over het bericht 'Eén op twintig ouderen wordt mishandeld: We zien het topje van de ijsberg’

Indiener V. Maeijer, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Meijeren over de betrokkenheid van de regering bij het strafproces tegen een Kamerlid en openbaarmaking van alle daarop betrekking hebbende documenten

Indiener D.M. van Weel, minister van Justitie en Veiligheid

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Brekelmans over het landenbeleid Ethiopië

Indiener M.H.M. Faber-van de Klashorst, minister van Asiel en Migratie

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Patijn over het inburgeringsexamen in het buitenland

Indiener I. Coenradie, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Koekkoek en Teunissen over het gebruik van dwangmiddelen bij begeleide terugkeer

Indiener M.H.M. Faber-van de Klashorst, minister van Asiel en Migratie

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Koekkoek over het NOS artikel 'Vluchtelingen moeten vijf weken weg vanwege studentenfeest, mogen daarna weer terug'

Indiener M.H.M. Faber-van de Klashorst, minister van Asiel en Migratie

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Campen over het artikel Brussel boycot EU-vergaderingen Hongarije

Indiener C.C.J. Veldkamp, minister van Buitenlandse Zaken

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over grensoverschrijdend gedrag op het ministerie van Justitie en Veiligheid

Indiener D.M. van Weel, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Het bericht Focus minder op BMI, stellen wetenschappers: ‘Buikvet is een veel betere voorspeller van gezondheidsproblemen’

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘ Dure reclamecampagne blijkt flop: nauwelijks ‘ouderlijk toezicht’ op Instagram’

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid