Motie : Motie van het lid Brekelmans c.s. over een actievere rol van de EU in de dialoog met Rusland om te komen tot de-escalatie

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Ruben Brekelmans, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Don Ceder, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-07-1822 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Eurogroep en informele Ecofinraad van 25 en 26 februari 2022 (Kamerstuk 21501-07-1811)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

21501-07-1817 Verslag van de extra informele Ecofinraad van 2 maart 2022 middels videoconferentie in verband met de situatie in Oekraïne

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Verslag van een commissiedebat

21501-02-2463 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 februari 2022, over de Raad Algemene Zaken dd. 22 februari 2022

Indiener L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-07-1814 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 25 en 26 februari 2022 (Kamerstuk 21501-07-1811)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Verslag van een commissiedebat

28676-389 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 februari 2022, over de NAVO Defensie Ministeriële van 16 en 17 februari 2022

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Brief regering

21501-07-1813 Geannoteerde agenda van de extra informele Ecofinraad van 2 maart middels videoconferentie in verband met de situatie in Oekraïne

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Brief regering

36045-3 Stand van zaken ontwikkelingen in en rondom Oekraïne

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

36045-1 Ontwikkelingen in Oekraïne

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

21501-02-2459 Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 22 februari 2022

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-02-2451 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 25 januari 2022 (Kamerstuk 21501-02-2444)

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Brief regering

28676-387 Geannoteerde agenda voor de bijeenkomst van de NAVO-ministers van Defensie op 16 en 17 februari 2022 te Brussel

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie

Brief regering

35925-V-65 Reactie op verzoek commissie over het bezoek van de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken aan Kiev

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-02-2443 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 13 en 14 januari 2022

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Brief regering

21501-02-2445 Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 24 januari 2022

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

28676-384 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de NAVO ministeriële bijeenkomst van 7 januari 2022

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-28-233 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie van 12 en 13 januari 2022 in Brest (Kamerstuk 21501-28-230)

Indiener R. de Roon, Tweede Kamerlid

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de NAVO ministeriële bijeenkomst van 7 januari 2022

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Brief regering

28676-383 Geannoteerde agenda voor de NAVO ministeriële bijeenkomst van 7 januari 2022

Indiener H.P.M. Knapen, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

21501-02-2442 Verslag van de Raad Algemene Zaken van 14 december 2021

Indiener H.P.M. Knapen, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

21501-02-2440 Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 13 december 2021

Indiener H.P.M. Knapen, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken (CD d.d. 07/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:50

Informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Raad Buitenlandse Zaken/ Strategisch Kompas

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:35

Procedurevergadering (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:14

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Eurogroep/Ecofinraad

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:54