Motie : Motie van het lid Maatoug c.s. over de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken met hulp van regionale mobiliteitsteams

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Senna Maatoug, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Judith Tielen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Don Ceder, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de integrale voortgangsrapportage steunpakket met focus op NOW, TVL en fiscale steun (Kamerstuk 35420-513)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

35420-513 Integrale voortgangsrapportage steunpakket met focus op NOW, TVL en fiscale steun

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het actieplan Dichterbij dan je denkt - korte termijn aanpak krapte (Kamerstuk 29544-1094)

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake de antwoorden op vragen commissie over de aanpak krapte arbeidsmarkt (Kamerstuk 29544-1093)

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag van een commissiedebat

29544-1105 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 april 2022, over Arbeidsmarktbeleid

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

35644-15 Uitvoering van de motie van de leden Slootweg en Van Kent over middelen om de tekorten bij sw-bedrijven eenmalig aan te vullen (Kamerstuk 35644-6) en van de motie van de leden Ceder en Palland over een grotere rol voor sociaal ontwikkelbedrijven bij het aan het werk helpen van mensen die langs de kant staan (Kamerstuk 35925-XV-63)

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Verslag van een schriftelijk overleg

29544-1093 Verslag van een schriftelijk overleg over de aanpak krapte arbeidsmarkt (Kamerstuk 29544-1086)

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

29544-1094 Actieplan Dichterbij dan je denkt - korte termijn aanpak krapte

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de aanpak krapte arbeidsmarkt (Kamerstuk 29544-1086)

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Brief regering

29544-1086 Aanpak krapte arbeidsmarkt

Indiener A.D. Wiersma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35925-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Actieplan Dichterbij dan je denkt - korte termijn aanpak krapte (2022Z07285)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:50

Arbeidsmarktbeleid - voortzetting

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Participatiewet

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:14

Ondernemen en bedrijfsfinanciering

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:14