Statenpassage

Motie : Motie van het lid Valstar over de mogelijkheid van een onvrijwillige PCR-test voor het uitzetten van uitgeprocedeerden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.J. Valstar, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

19637-3052 Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat vreemdelingen- en asielbeleid op 15 december 2022

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Brief regering

19637-2915 Beantwoording resterende vragen gesteld tijdens het commissiedebat Vreemdelingen- en asielbeleid van 30 juni 2022

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Lijst van vragen en antwoorden

36100-VI-6 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021 (Kamerstuk 36100-VI-1)

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

19637-2824 Uitkomsten verkenning van de motie van het lid Valstar over de mogelijkheid van een onvrijwillige PCR-test voor het uitzetten van uitgeprocedeerden (Kamerstuk 35925-VI-58)

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Brief regering

19637-2809 Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Valstar over de mogelijkheid van een onvrijwillige PCR-test voor het uitzetten van uitgeprocedeerden

Indiener A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Vreemdelingen- en asielbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Vreemdelingen- en asielbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:30

Vreemdelingen- en asielbeleid (voortzetting tweede termijn)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50

Tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid (CD 15/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20