Motie : Motie van het lid Hammelburg c.s. over het mobiliseren van steun voor COVAX vanuit het bedrijfsleven

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.R. Hammelburg, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Kati Piri, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Don Ceder, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan min. BuHa-OS en min. VWS - verzoek voortgangsrapportage Mondiale gezondheidsstrategie

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Brief regering

36180-25 Nederlandse Mondiale Gezondheidsstrategie 2023-2030: Samen zorgen voor gezondheid wereldwijd

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verslag van een commissiedebat

33625-334 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 maart 2022, over Wereldwijde aanpak COVID-19

Indiener J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

33625-333 Update Wereldwijde COVID-19 aanpak

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Activiteiten

Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35925-XVII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Wereldwijde aanpak COVID-19

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering (LET OP! Gewijzigd tijdstip i.v.m. overlap stemmingen)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Extra procedurevergadering commissie BuHa-OS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:45

Mondiale gezondheidsstrategie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25