Motie : Motie van het lid De Roon over uitdragen dat eenzijdige stappen met betrekking tot de status van Taiwan onaanvaardbaar zijn

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Raymond de Roon, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

35207-77 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2023, over China

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Brief regering

35207-61 Ontwikkelingen Chinabeleid: een verschuiving van de balans

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

35207-57 Uitvoering motie van het lid De Roon over uitdragen dat eenzijdige stappen met betrekking tot de status van Taiwan onaanvaardbaar zijn

Indiener H.P.M. Knapen, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Tweeminutendebat China (CD d.d. 04/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

China

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00